جلسه اول

جلسه اول : روش های تولید

  تعریف انستیتو جهانی مهندسین صنایع از رشته مهندسی صنایع و چگونگی ارتباط آن با درس روش های تولید         شاید بتوان ساده ترین تعریف را برای روش های تولید اینگونه بیان کرد که ؛ فرآیندها و گام‌هایی که مواد خام را به محصول نهایی تبدیل می‌کند . معمولاً روش های تولید بر حسب موارد  و خصیصه های مختلف تقسیم‌ بندی می‌شود و نمی‌توان طبقه‌بندی استاندارد و معینی را که همه فرآیندها را شامل شود ارائه داد  …

ادامه مطالب