Home / Tag Archives: زلزله

Tag Archives: زلزله

ما همیشه نیستیم! می شود فردا صبح مُرد

دیشب ، بعد از همان یازده و چندی شب که زمین کمتر از یک ثانیه لرزید و طبیعت خودش را به رخ کشید، صدای پای همسایه ها و ماشین ها و رفت و آمد ها شروع شد!تلفن ها و خبر هاو … وقتی از اتاق بیرون آمدم هنوز کریستال های لوستر تکان میخورد و در شب میرقصید، اما اینبار برای نبودن! اگر بگویم نترسیدم دروغ بزرگیست اما بعد از کوتاهی فکر کردم چرا باید از خانه بزنم بیرون، دلایلش برای …

ادامه مطالب

زلزله غرب کشور

زلزله ای غرب کشور را می لرزاند و عده ای از هموطنانمان کشته و زخمی می شوند ، عده ای از ورزشکاران و چهره های شناخته شده خودجوش مشغول به دریافت و رساندن کمک های مردمی به زلزله زدگان می شوند گویی مردم دیگر با وجود این همه اختلاس و … به هیچ نهاد رسمی اعتماد ندارند ! عده ای سخت مشغول اثبات این هستند که تلفات در مسکن های مهر بیش‌تر از بقیه اماکن بوده است برخی آنچنان هیجانی …

ادامه مطالب