Home / صفحه اصلی (صفحه 2)

صفحه اصلی

نوآوری های فن آوری اطلاعات در صنعت فولاد

مهندس سعید مسعودی امروزه صنعت فولاد پس از صنعت نفت دومین صنعت مهم کشور تلقی می شود. از مشخصه های این صنعت می توان مقیاس بسیار وسیع کار از جهت حمل و نقل مواد اولیه و محصول نهایی، انرژی بر بودن و سختی شرایط کار برای انسان نام برد. رقابت پذیر بودن این صنعت در مقیاس جهانی عامل مهم و اثر گذاری است که برنامه ریزی های فولاد سازان عمده دنیا را تحت تاثیر خود قرار می دهد. با افزایش …

ادامه مطالب

درباره سایت

گنجینه مدیریت سایتی است که سعی در جمع آوری و انتشار مجموعه ای از علوم نظری درخصوص مقوله مدیریت را دارد. کتاب ها، مقاله ها، زندگی نامه بزرگان و اندیشمندان علم همواره دارای نکته ها و ایده های بس بکر است که شاید هرکدام سرآغاز تحولی بس عظیم در اندیشه هر یک از ما شود. همچنین در بخش های دیگر سایت به یکی از دغدغه های ذهنی اینجانب که همانا شناساندن صنعتگران، تجار و کلیه فعالان موفق حوزه اقتصادی بوده، …

ادامه مطالب

دیدگاه:

پژوهشگران در پژوهش های خود ثابت کرده اند موفقیت بلند مدت همه کسب و کارها حاکی از عناصر حاکم بر زمان به علاوه شخصیت و توان کارآفرینان،مدیران و رهبران در بلند مدت بوده است.بعضی ها معتقدند هرچه کارآفرین بیشتر باشد موفقیت بیشتری نصیب کشور می شود و برخی مدیران را موجب پیشرفت کشور و گروهی رهبران را موثر در توسعه می دانند ولی برخی دیگر تناسب درست این سه گروه در هر برهه از زمان را عامل پیشرفت و موفقیت …

ادامه مطالب