Home / علی افسریان (صفحه 16)

علی افسریان

کتاب چهارراه پولسازی

این کتاب ویژهی افرادی است که میخواهند به سمت دیگر خانه های جدول حرکت کنند و برای همیشه در آنجا بمانند. همانطور که میدانیم تقریباً تمامی کارمندان و کارفرمایان آرزو دارند که به خانههای روبهروی خود منتقل شوند. اگر چه این کار اصلاً آسان نیست، اما قطعا شًدنی است. شاید در این راه مجبور باشیم که سختیها و دشواریهای بسیاری را تحمل کنیم، اما در انتهای راه به هدف والایی دست پیدا میکنیم. منظور من از آن هدف والا، آرامش …

ادامه مطالب

کتاب چه کسی پنیر مرا جابجا کرد ؟

در این کتاب چهار شخصیت خیالی ترسیم شده است: موشها « اسنیف » و « اسکوری » و آدم کوچولوها : « هم » و « ها ». این چهار شخصیت برای نشان دادن قسمتهای ساده و پیچیده درون ما، بدون در نظر گرفتن سن، جنس، نژاد یا ملیت، در نظر گرفته شده است. ما گاهی اوقات ممکن است مثل اسنیف عمل کنیم، که تغییرات را زود بو میکشد یا مثل اسکوری که به سرعت وارد عمل میشود. گاه مانند …

ادامه مطالب