Home / Tag Archives: جذبه

Tag Archives: جذبه

کتاب قدرت جذبه

برای رسیدن به قله باید از قدرت جذبه برخوردار بود . جذبه همه چیز است و هیچ چیز نیست . تلاش و پشتکار ، ظاهر ، نحوه راه رفتن ، تناسب اندام ، صدا و آرامش در رفتار و حرکات ، خوش قیافه یا زیبا بودن اصلا لازم نیست. تنها چیزی که نیاز دارید جذبه است …    

ادامه مطالب