Home / Tag Archives: رابرت کیوساکی

Tag Archives: رابرت کیوساکی

کتاب دو مرد یک پیام

” ثروتمندان ثروتمند تر میشوند اما شما چه ؟” طبقه ی متوسط جامعه ی ما کم تعداد میشوند و کم تعداد شدن طبقه ی مذکور بخودی خود تهدیدی علیه ثبات ایالات متحده و دموکراسی در جامعه ی جهانی است. دلمان میخواهد شما هم ثروتمند شوید تا به جای آنکه جزیی از مسئله باشید بتوانید خود قسمتی از راه حل بشوید. دونالد جی ترامپ و رابرت کیوساکی هر دو نگرانند. نگرانی آنها از این جهت است که با وجود آنکه ثروتمندان …

ادامه مطالب

کتاب چهارراه پولسازی

این کتاب ویژهی افرادی است که میخواهند به سمت دیگر خانه های جدول حرکت کنند و برای همیشه در آنجا بمانند. همانطور که میدانیم تقریباً تمامی کارمندان و کارفرمایان آرزو دارند که به خانههای روبهروی خود منتقل شوند. اگر چه این کار اصلاً آسان نیست، اما قطعا شًدنی است. شاید در این راه مجبور باشیم که سختیها و دشواریهای بسیاری را تحمل کنیم، اما در انتهای راه به هدف والایی دست پیدا میکنیم. منظور من از آن هدف والا، آرامش …

ادامه مطالب