Home / Tag Archives: شارون لشتر

Tag Archives: شارون لشتر

کتاب دو مرد یک پیام

” ثروتمندان ثروتمند تر میشوند اما شما چه ؟” طبقه ی متوسط جامعه ی ما کم تعداد میشوند و کم تعداد شدن طبقه ی مذکور بخودی خود تهدیدی علیه ثبات ایالات متحده و دموکراسی در جامعه ی جهانی است. دلمان میخواهد شما هم ثروتمند شوید تا به جای آنکه جزیی از مسئله باشید بتوانید خود قسمتی از راه حل بشوید. دونالد جی ترامپ و رابرت کیوساکی هر دو نگرانند. نگرانی آنها از این جهت است که با وجود آنکه ثروتمندان …

ادامه مطالب