Home / Tag Archives: کتاب ایده ها

Tag Archives: کتاب ایده ها

ایده ها

مقدمه : اقتصاد جهان براســاس ایدههایی پیش میرود که دانشــمندان علم اقتصاد سالها درباره آنها تحقیق و مباحثه کردهاند. خروجی ذهن اقتصاددانان توسط نیروهــای تکنوکرات بــه برنامههایی اجرایی و اصول مدیریت کشــورها تبدیل میشود.

ادامه مطالب