جلسه دوم

جمع آوری اطلاعات اولیه : پاره ای از اطلاعاتی که قبل از شروع طرح ریزی باید جمع آوری شوند در زیر آمده اند.

همانطور که در نمودار جلسه اول نیز مشخص است برای شکل گیری یک واحد صنعتی یا خدماتی بایستی ، ابتدا مراحلی طی و اطلاعاتی جمع آوری شود تا به مرحله طراحی کارخانه برسد .
در این جلسه مطالعات اولیه ایجاد واحدهای صنعتی یا خدماتی را بررسی میکنیم تا با برخی از فعالیت هایی که قبل از طراحی کارخانه انجام می گردند تا اطلاعات مورد نیاز آن را فراهم آورند ، آشنا شویم .

الف_پیش بینی فروش                                                                  ح_عملیات لازم

ب_میزان تولید                                                                                 خ_روشها

پ_برنامه تولید                                                                               د_زمانهای استاندارد

ت_سیایست موجودیها                                                                 ذ_درصد ضایعات

ث_نقشه ها                                                                                       ر _طرح موجود

ج_فهرست قطعات                                                                          ز_نقشه ساختمانها

چ_مسیر تولید


تحقیق بازار
در ابتدایی ترین گام بازار محصول یا خدمات مورد نظر بایستی از نقطه نظر حجم و رشد و همچنین نیازها و خواسته های مشتریان تحلیل گردد .
عرضه و تقاضا بررسی شده ، هزینه ها و درآمدهای ناشی از تولید و فروش محصولات ارزیابی می گردد .

در مطالعات بازار عوامل کلیدی چون میزان تقاضا ، مدلهای مختلف ، تغییرات لازم ، بسته بندی و … قرار دارد که تأثیر بسزائی در ظرفیت دستگاه ها ، فرآیندها و روش ها و درجه انعطاف پذیری طرح دارند .

بطور کلی ظرفیت کارخانه با توجه به بازار مصرف ، میزان مواد اولیه و انرژی مورد نیاز ، بودجه ، اندازه اقتصادی و فنی واحدها و ماشین ها تعیین می گردد .
در این مرحله علاوه بر پیش بینی میزان تقاضا بایستی تغییرات فصلی تقاضا نیز مد نظر قرار گیرد چرا که نوع و میزان این تغییرات می تواند بر سیاست های موجودی مواد اولیه و محصولات ساخته شده تأثیرگذار باشد .

 

پس از تحقیقات بازار و تعیین محصول مورد نظر و حجم درخواستی آن ، پارامتر های مهمی که در طراحی محصول بایستی در نظر گرفته شود در شکل زیر آورده شده است ؛

 

مطالب پیشنهادی

جلسه پنجم

پس از انتخاب محل کارخانه باتوجه به در نظر گرفتن پارامتر هایی از قبیل ملاحظات …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *