Home / کتاب ها / کتابهای اتاق بازرگانی (صفحه 3)

کتابهای اتاق بازرگانی

ایده ها

مقدمه : اقتصاد جهان براســاس ایدههایی پیش میرود که دانشــمندان علم اقتصاد سالها درباره آنها تحقیق و مباحثه کردهاند. خروجی ذهن اقتصاددانان توسط نیروهــای تکنوکرات بــه برنامههایی اجرایی و اصول مدیریت کشــورها تبدیل میشود.

ادامه مطالب