Home / بزرگان مدیریت / دکتر علینقی مشایخی

دکتر علینقی مشایخی

imagesCA1M3IBQ

دکتر مشایخی در سال ۱۳۵۲ برای تحصیل در دوره دکترا در رشته مدیریت به دانشگاه MIT آمریکا رفت. او در اردیبهشت ماه ۱۳۵۷ درجه دکترای خود را دریافت نمود و به عنوان دانشیار تحقیقاتی در آن دانشگاه مشغول به کار شد. در آبانماه سال۱۳۵۷ به اصرار خود از کار درMIT دست کشید و به ایران بازگشت و در دانشگاه صنعتی اصفهان مشغول کار شد. او باتفاق همکاران خود در آن دانشگاه رشته مهندسی صنایع را در سال ۱۳۵۸ تاسیس نمود. سپس در سال ۱۳۶۱ باتفاق تعدادی دیگر از همکاران دانشگاهی دوره کارشناسی ارشد  در مهندسی سیستم اقتصادی و اجتماعی را برای اولین بار در کشور و در همان دانشگاه پایه‌گذاری نمود. دانشجویان زبده‌ای در آن دوره پذیرفته شدند که بعدها منشاء خدمات علمی و اجرایی مهمی در کشور شدند.

در سال ۱۳۶۵ دکتر مشایخی به دانشگاه صنعتی شریف در تهران منتقل شد. در سال ۱۳۶۶ برای فرصت مطالعاتی یک ساله به عنوان استاد مدعو به دانشگاه ایلاتی نیویورک در آلبانی رفت. در بازگشت از فرصت مطالعاتی، دوره معادل کارشناسی ارشد مدیریت سیستم‌ها را در دانشکده صنایع طراحی و راه‌اندازی نمود. این دوره بعداً، تبدیل به دوره رسمی کارشناسی ارشد مدیریت سیستم‌وبهره وری در رشته صنایع شد.

دکتر مشایخی در سال ۱۳۶۸ دعوت شد تا موسسه عالی آموزش و پژوهش در برنامه‌ریزی و توسعه را راه‌اندازی و پایه‌گذاری نماید. در طی سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۴ به عنوان رییس موسسه انجام وظیفه نمود. در موسسه مزبور دوره کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی سیستم‌ها را راه‌اندازی نمود. موسسه فعالیت‌های تحقیقاتی مختلفی در زمینه‌های توسعه، انرژی، ‌حمل و نقل، مدیریت و اقتصاد انجام داد. همچنین در موسسه انتشار مجله علمی پژوهشی برنامه و توسعه را پایه گذاری کرد.

در سال ۱۳۷۴ برای فرصت مطالعاتی به عنوان محقق مدعو به دانشگاه MIT رفت. در بازگشت از آمریکا در سال ۱۳۷۶  تاسیس یک دانشکده مدیریت در دانشگاه صنعتی شریف را مطرح نمود. و در سال ۱۳۷۸ با کمک صنایع، و با جذب کادر جوان و باکیفیت، دانشکده مدیریت و اقتصاد را در دانشگاه صنعتی شریف پایه‌گذاری کرد. در دانشکده مزبور دوره‌هایMBA(برای اولین بار)، کارشناسی ارشد اقتصاد و کارشناسی ارشد مهندسی سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی برقرار شد. دانشکده با طراحی ساختارهای مناسب برای دوره‌های آموزشی خود، به صورت یکی از بهترین و پر متقاضی‌ترین مرکز آموزش مدیریت و اقتصاد  در کشور درآمده است . هر ساله دانشجویان مستعد و نخبه‌ای از میان هزاران متقاضی مستعد و لایق انتخاب می‌شوند که می‌توانند در آینده تحول چشمگیری در کیفیت دو رشته مهم مدیریت و اقتصاد در کشور به وجود آورند.

اعضای خانواده:

همسر: خانم پریوش مومنی لیسانس زبان انگلیسی

فرزندان:

  • آقای فرزاد مشایخی دکترای اقتصاد مالی
  • آقای فرشاد مشایخی دکترای مدیریت مالی
  • آقای فواد مشایخی دکترای بیوتکنولوژی
  • آقای محمد مشایخی لیسانس اقتصاد

سمت های علمی و دانشگاهی:

دکتر مشایخی بعد از اخذ درجه دکترا دارای سمتهای دانشگاهی ذیل بوده است:

سال ۱۳۵۷: دانشیار تحقیقاتی دانشکده مدیریت دردانشگاهMIT آمریکا

سال ۱۳۶۴-۱۳۵۷: استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان

سال ۱۳۷۶- ۱۳۶۵: دانشیار دانشگاه صنعتی شریف

سال ۱۳۶۷-۱۳۶۶: استاد مدعو در دانشگاه نیویورک آمریکا در آلبانی

سال ….- ۱۳۷۶: استاد دانشگاه صنعتی شریف

سال ۱۳۷۵- ۱۳۷۴: محقق مدعو در دانشگاهMIT

تاسیس و راه اندازی سازمانها وفعالیت های جدید:

 خلاصه فعالیتهای عمده ای که دکتر مشایخی آغاز و یا در تاسیس و راه اندازی نقش مهمی ایفا کرده است به شرح ذیل است:‌

سال ۱۳۵۰: راه اندازی آزمایشگاه های ترمودینامیک و انتقال حرارت در دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

سال ۱۳۵۸: ایجاد رشته مهندسی صنایع در دانشکده سیستم‌های تکنولوژی و اجتماعی دانشگاه صنعتی اصفهان

سال ۱۳۵۹: ایجاد مرکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی استان اصفهان و نظام‌دهی به آن برای تشکیل و راه‌اندازی شرکت‌های تعاونی در حوزه‌های تولیدی، عمرانی و خدماتی

سال ۱۳۵۹: ایجاد شاخه طرح و بررسی در بانک استان اصفهان و نظام دهی به آن برای کمک به تدوین طرح‌های سرمایه‌گذاری، بررسی و تائید طرح‌های پیشنهادی و مشارکت بانک در طرح‌های مناسب

سال ۱۳۶۰: طراحی نظام برنامه‌ریزی کشور و سازماندهی حدود پنج هزار کارشناس و مدیر در سطح کشور و هدایت فنی تهیه اولین برنامه پنج ساله بعد از انقلاب که تصویب آن به علت شرایط جنگ در مجلس متوقف ماند

سال ۱۳۶۲: طراحی و ایجاد دوره کارشناسی ارشد مهندسی سیستم‌های اقتصادی- اجتماعی در دانشگاه صنعتی اصفهان

سال ۱۳۶۷: طراحی و راه‌اندازی دوره غیررسمی معادل کارشناسی ارشد مدیریت سیستم‌ها در دانشکده صنایع دانشگاه صنعتی شریف

سال ۱۳۶۸: ایجاد یا احیاء موسسه عالی پژوهش در برنامه‌ریزی و توسعه و راه‌اندازی دوره کارشناسی ارشد مهندسی سیستم‌های اقتصادی- اجتماعی در آن

سال ۱۳۷۱:‌تاسیس و انتشار مجله علمی پ‍ژوهشی برنامه و توسعه

سال ۱۳۷۷: مشارکت در تاسیس انجمن مهندسی ایران

سال ۱۳۷۸: ایجاد دانشکده مدیریت و اقتصاد در دانشگاه صنعتی شریف و راه‌اندازی دوره‌های MBA، فوق‌لیسانس و دکترای مدیریت

سال ۱۳۸۱: بازسازی انجمن فارغ‌التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف و ایجاد سازمان و ساختار جدید برای آن انجمن

سال ۱۳۸۲:‌راه اندازی کنفرانس سالانه  بین المللی مدیریت

سال ۱۳۸۳:‌ طراحی و راه اندازی جشنواره های کار آفرینی در دانشگاه صنعتی شریف

سال ۱۳۸۴: همکاری در تاسیس و فصلنامه علوم مدیریت، نشیه انجمن علوم مدیریت ایران.

عضویت انجمن های علمی و تخصصی:

 دکتر مشایخی عضو انجمن های علمی و تخصصی  مختلفی به شرح ذیل است:

عضو انجمن بین المللی سیستمهای دینامیکی از سال ۱۹۸۷ تا کنون

رئیس انجمن بین المللی سیستمهای دینامیکی درسال ۲۰۰۱، قبل از وی رئیس انجمن مزبور از اساتید دانشگاههای معتبر دنیا نظیر MIT، لندن، و ایالتی نیویورک بودند.

عضو انجمن بین المللی سازمانهای یادگیرنده در آمریکا از سال ۱۹۹۶

عضو هیئت مدیره انجمن مهندسی صنایع ایران از سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۰

عضو انجمن علوم مدیریت ایران از بدو تاسیس آن و عضو هیئت مدیره انجمن از سال ۱۳۸۲

عضو انجمن فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف و دبیر کل آن از تاریخ ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۹

سمت های اجرائی و مشاوره ای:

دکتر مشایخی بعد از اخذ درجه دکترا سمت ها و تجارب اجرائی مشاوره ای به شرح ذیل داشته است:

سال ۱۳۵۸: مسئول دانشکده سیستمهای تکنولوژی و اجتماعی در دانشگاه صنعتی اصفهان

سال ۱۳۵۸: سرپرست گروه مهندسی صنایع دانشکده سیستمهای تکنولوژی و اجتماعی در دانشگاه صنعتی اصفهان

سال ۱۳۵۸: معاون مالی و اداری دانشگاه صنعتی اصفهان

سال ۱۳۵۹: سرپرست مرکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی استان اصفهان

سال ۱۳۵۹: عضو هیئت مدیره بانک استان اصفهان

سال ۱۳۵۹: رئیس هیئت مدیره سیمان سپاهان

سال ۱۳۵۹: مسئول اداره طرح و بررسیها و مشارکت و سرمایه گذاری بانک استان اصفهان

سال ۱۳۶۳- ۱۳۶۰: مشاور سازمان برنامه و بودجه

سال ۱۳۶۴ – ۱۳۶۲: سرپرست دانشکده صنایع دانشگاه صنعتی اصفهان

سال ۱۳۶۲: مشاور وزیر مسکن در امور برنامه ریزی

سال ۱۳۶۳: مشاور وزیر صنایع سنگین  در امور طرح و برنامه

سال ۱۳۶۴: مشاور وزیر نیرو در امور برنامه ریزی

سال ۱۳۷۳- ۱۳۶۸: رئیس و پایه گذار موسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی وتوسعه

سال ۱۳۷۷- ۱۳۷۵ مشاور سیتم شرکت High Performance Systems McKinsey در آمریکا

سال ۱۳۷۶- ۱۳۷۵ مشاور شرکت High Performance Systems McKinsey در آمریکا

سال ۱۳۹۰- ۱۳۷۶ استاد دانشگاه صنعتی شریف

سال ۱۳۷۸- ۱۳۷۶: عضو هیئت مدیره سازمان مدیریت صنعتی

سال ۱۳۸۲- ۱۳۷۸: رئیس و پایه گذار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

سال ۱۳۹۰- ۱۳۸۱: دبیر کل انجمن فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف

سال ۱۳۹۰- ۱۳۸۵: عضو هیئت مدیره شرکت کیسون

سال ۱۳۸۷- ۱۳۸۶: مدیر عامل شرکت راهبران پتروشیمی

– سال ….. – ۱۳۸۷: عضو هیئت موسس مدرسه عالی مدیریت ایرانیان

 فعالیت های آموزشی و تحقیقاتی:

دکتر مشایخی علاوه بر ایجاد مراکز علمی و آموزشی، عضویت در مجامع علمی، و فعالیت در امور اجرائی و مشاوره، در آموزش مدیریت و تحقیقات فعال بوده است. او برای حدود ۳۳ سال دروس مختلف مدیریت نظیر اصول مدیریت، ‌حسابداری، بودجه‌ریزی و کنترل، مدیریت استراتژیک، دینامیک سیستم‌ها اقتصادی و اجتماعی، دینامیک صنعتی، و سازمانهای یادگیرنده را به دانشجویان زیادی آموزش داده است. او در زمینه های توسعه اقتصادی، سیستمهای دینامیکی، و مدیریت تحقیقات متعددی انجام داده است. حاصل تحقیقات او که اکثر قریب باتفاق آنها در مورد مسائل کشور بوده است در سه کتاب و مقالات متعددی در کنفرانس‌های بین‌المللی و مجلات علمی به چاپ رسیده است. لیست کتب و مقالات او به شرح ذیل است.

کتاب ‌ها:

چشم‌انداز توسعه اقتصادی ایران بر مبنای نفت، مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۶۳.

توسعه صنعتی، تورم، و قیمت‌های حسابداری، سازمان مدیریت صنعتی ۱۳۷۴.

توسعه ظرفیت یادگیری، چالش مدیران و رهبران، بنیاد فهنگی و هنری میراحمد سادات ۱۳۸۹.

مقالات فارسی:

علینقی مشایخی، ارزیابی نظام برنامه ریزی کشور در عمل و چند پیشنهاد اصلاحی، برنامه و توسعه، بهار ۱۳۶۳.

علینقی مشایخی، کمبود نیروی متخصص و توسعه اقتصادی، برنامه و توسعه، زمستان ۱۳۶۴.

علینقی مشایخی، چارچوبی برای نظام کنترل بودجه عمرانی کشور، استقلال پائیز ۱۳۶۳.

علینقی مشایخی، عملکرد نامطلوب طرحهای عمرانی و مسئولیت دولت و مجلس شورای اسلامی، مجله برنامه و توسعه، پائیز ۱۳۷۱.

علینقی مشایخی، استراتژی مالی توسعه منابع آب در ایران، دانش مدیریت، زمستان ۱۳۷۱.

علینقی مشایخی، اثر سیاست تعیین نرخ ارز بر تورم در یک اقتصاد صادر کننده نفت، برنامه و توسعه، بهار ۱۳۷۱.

علینقی مشایخی، نقش مدیریت در انتقال تکنولوژی، دانش مدیریت، بهار ۱۳۷۲.

علینقی مشایخی، درآمدنفت: وابستگی فزاینده در گذشته و استفاده عقلائی درآینده، برنامه و توسعه، تابستان ۱۳۷۳.

سیروس علیدوستی، علینقی مشایخی، علی اکبر فرهنگی، منصور مومنی، بررسی عوامل کلیدی موثر بر کاربرد فناوری اطلاعات در سازمانهای دولتی ایران: کاربرد روش دلفی، مدرس علوم انسانی‌، پائیز۱۳۸۴.

علینقی مشایخی،  محمد ابویی اردکان،  مفهوم و روشهای اندازه گیری همردیفی در مطالعات اقتضائی مدیریت، فصلنامه دانش مدیریت، بهار ۱۳۸۵.

سعید پورمعصومی، سیدنادر شتاب بوشهری، بهروز ارباب شیرانی، علینقی مشایخی، یک مدل دینامیک سیستم برای تجزیه و تحلیل سیستم اقتصاد – انرژی ایران، علمی پژوهشی شریف ۱۳۸۹.

علینقی مشایخی، علی عسکری نژاد، نوسازی استراتژیک از منظر یادگیری سازمانی: بررسی تجربی مدل ۴ت، تابستان ۱۳۸۹.

وب سایت دکتر مشایخی :www.drmashayekhi.ir

مطالب پیشنهادی

ژوبین علاقبند، عضو هیئت‌مدیره اسنپ

در طبقه چهارم ساختمان گروه اینترنت ایران، در گوشه‌ای از سالن میز نه چندان متفاوتی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *