Home / کتاب ها (صفحه 6)

کتاب ها

کتاب آیین سخنرانی

کتاب حاضر را دوروتی کارنگی همسر آقای دیل کارنگی پس از مرگ ایشان بر اساس نظریه ها و یادداشت های او بازنگری کرده است اما عنوان کتاب همان است که او قبل از مرگش برای آن برگزید و سعی کرده فلسفه اصلی آقای کارنگی که << سخن گفتن چیزی بیشتر از یک سری کلمات است >> پیوسته در ذهن خود نگاه دارد . کارنگی اعتقاد داشت که آدمی  از طریق سخن گفتن شخصیت انسانی خود را به نمایش می گذارد …

ادامه مطالب

هاروارد چه چیزهایی را یاد نمیدهد

مقدمه : هدف من از نوشتن این کتاب این بوده که میخواستم نظریاتی که سالها درباره شان اندیشیده بودم و در سخنرانیهای متعدد در دانشگاههای مختلف منجمله دانشکده بازرگانی دانشگاه هاروارد ارائه کرده بودم و یا در طول چندین سال تجربه تجاری بدست آورده ام در یکجا جمع آوری و عرضه کنم این نکات را تحت عنوان ده فرمان بچه های تیز بازارارائه دادم .

ادامه مطالب

کتاب ثروت ملل

ثروت های عمومی با این که بسیار گسترده هستند ، اما بیشتر اوقات به شکل دارایی های مولد به آنها نگاه نمیشود . یکی از مهمترین موضوعات اقتصادی در عصر حاضر ، مدیریت بهتر ثروت های عمومی است . داگ دتر و استفان فولستر بر این موضوع مهم نوری فراوان تابانده اند و امید میرود کتاب آغازگر بحث و مناظره ای باشد که شاهد سرپرستی و نظارت بهتر زمین ها، ساختمان ها ، تاسیسات عمومی و سایر دارایی های در …

ادامه مطالب

صفت های بایسته یک رهبر

خالق این اثر، جان ماکسول می باشد. کسی که به عنوان یکی از کارشناسان رهبری توانسته است با سخنرانیها و کتابهایش که به ۲۴ عنوان می رسد، سالانه بر زندگی بیش از یک میلیون نفر اثر بگذارد و به راستی او نه تنها خود یک رهبر است بلکه توانسته رهبران را رهبری کند. چنانچه در کتاب آورده است: اگر رشد می خواهید پیروان را رهبری کنید، اما اگر می خواهید کسب و کارتان چند برابر شود، رهبران را رهبری کنید. …

ادامه مطالب

جنگل استراتژی

یکی از موضوعاتی که در این کتاب در غالب یک مکتب فکری در زیر مجموعه مکاتب توصیفی به آن پرداخته شده، موضوع کارآفرینی است که در دهه های اخیر در محافل علمی مورد توجه روزافزون بوده است.

ادامه مطالب

کاتلر در مدیریت بازار

فرصتها در همه جا گسترده اند و به قول مارک تواین، ما به ندرت متوجه آنها می شویم، مگر هنگامی که از دست رفته اند. کاتلر معتقد است که هرجا نیازی در میان باشد، فرصتی نیز وجود دارد. او بازاریابی را هنر یافتن، پروردن و سود بردن از فرصت ها می داند. فیلیپ کاتلر استاد و نویسنده پرآوازه بازاریابی، این کتاب را در زمانه ای می نویسد که مشتری مداری در قلب موضوعات اساسی سازمانها قرار گرفته و بازاریابی نگاهی …

ادامه مطالب

جهانی شدن

-جهانی شدن علت نیست، معلول است. مشارکت در جهانی شدن یکی از راه هایی است که کشوری بتواند فناوری های جدید را به کار گیرد و ثروتمند شود. -جهانی شدن چیزی نیست مگر جابه جایی فعالیت ها به منظور کیب سود بیشتر. اگر این جا به جایی سود بیشتر عاید نمی کرد، کسی از جای خود نمی جنبید. -با فن آوری های جدید اطلاعات و ارتباطات، شرکتی که در پی افزایش هر چه بیشتر سود خود باشد باید محصولات خود …

ادامه مطالب