Home / کتاب ها (صفحه 7)

کتاب ها

مدیریت از راه ارزشها

– ارزش های مشترک، همه کارکنان را پیرامون یک محور مشترک هم سو می کند. – در روزگار تغییرات پی در پی، به سادگی می شود تصور کرد که حتا قوانین بنیادی حاکم بر آداب و رفتار انسانی تغییر یافته اند. اما چنین نیست! – هم راستا کردن تصمیمات استراتژیک و اقدامات روزانه شما، با ارزش های راهنما انجام خواهد شد. – مهم ترین چیز در زندگی این است که تصمیم بگیری چه چیزی مهم تر است. – مدیریت تحول …

ادامه مطالب

ثروت آفرینان

لستر تارو، استاد اقتصاد دانشگاه ام آی تی، در این کتاب به جای قضایای روزمره پرسش های عمیق تری را مطرح می کند: چه چیزهایی ماندنی هستند؟ تاریخ دانان آینده از چه چیز یاد خواهد کرد؟ شالوده تمدن چیست؟ تارو می گوید: پایه های قدیم کامیابی، فروریخته است. در تمام طول تاریخ بشر، منشأ کامیابی دستیابی به منابع طبیعی مانند زمین، طلا و نفت بوده است. ناگهان ورق برگشته و دانش به جای آن نشسته است. این عصر، عصر صنایع …

ادامه مطالب

مدیریت در ابهام

مدیریت در ابهام سرعت و حجم تغییرات پرد ه ای از ابهام بر رویدادها کشیده است ،تاجایی که همه ما پدیده ابهام همه جانب ه ای راتجربه می کنیم .   خلاصه کتاب مدیریت در ابهام مدیریت در ابهام/ ٢ (مدیریت در ابهام) نگاه کلی : سرعت و حجم تغییرات پرد ه ای از ابهام بر رویدادها کشیده است ، تاجایی که همه ما پدیده ابهام همه جانب ه ای را تجربه می کنی م . درنظام اقتصادی ابهام آمیز …

ادامه مطالب

مشتری در جایگاه شریک

مشتری در جایگاه ” شریک” یعنی نگرشی نو به مشتری، نگرشی بسیار فراتر از رابط ه ای که میان ارائه دهندگان خدمات یا فروشندگان کالا با مصر ف کنندگان وجود دار د . نویسنده که خود صدها مقاله وکتاب نوشته و در عین حال سخنران، مشاور و استاد دانشگاه در ایالت جورجیای جنوبی است ، اعتقاد دارد که این کتاب می تواند به تقویت بنیه همکاری های راهبردی یا تمام برخوردهای ناشی از خدمات به مشتری بپردازد.

ادامه مطالب

۱۰ اصل اثربخشی استراتژی

فرازهایی از کتاب: استرات‍ژی اثربخش حاصل درکی ماورای فهم تحلیل گران از محاسبات است. وظیفه مدیریت ارشد سازمان خلق استراتژی نیست، بلکه خلق سازمانی است که در آن پیوسته استراتژی های جدید خلق می شود. به میزانی که استراتژی به باور تبدیل می شود شانس پیاده سازی درست و کامل آن نیز افزایش می یابد. استرات‍ژی نیاز به تازگی دارد اگر نو نشود می میرد. هم چنان که موضوع های پردغدغه مانند برند، کیفیت سرمایه های انسانی، و دانش می …

ادامه مطالب

کتاب جادوی فکر بزرگ

روش‌هایی که در این کتاب عرضه شده است به منظور عمل کردن است نه مطالعه صرف. این روش‌ها و تکنیک ها به قدری تازه و بدیع است که نویسنده ناگزیر دست به ابداع اصطلاحات جدیدی زده است. دکتر شوارتز در این کتاب مراحلی را که برای که باید برای نیل به قابلیت‌های فکر بزرگ پیموده شود، ترسیم کرده است، او در این کتاب می‌آموزد که چگونه با تمرکز بر روی مسائل عمده، از قید نکات جزیی و دست و پاگیر …

ادامه مطالب

کتاب چهارراه پولسازی

آیا شما به لحاظ مالی مستقل هستید؟ اگر در زندگی خود بر سر چند راهه مالی قرار گرفته اید، کتاب چهار راه پول سازی برای شما نوشته شده است. اگر می خواهید کنترل اعمال امروز خود را به دست بگیرید تا بتوانید سرنوشت مالی خود را تغییر بدهید، این کتاب در ترسیم طرح و برنامه مالی به شما کمک می کند.    

ادامه مطالب

خلاصه کتاب ۱۷ اصل کار تیمی

۱- ساز و کار و انعطاف‌پذیرند : کار تیمی با خشکی و انعطاف‌ناپذیری سازگار نیست. جلو خشونت خویش را می‌توان گرفت، بر ترس می‌توان چیره شد و تنبلی را با حربه انظباط از خود دور کرد، اما خشکی دماغ علاجی ندارد، و بذر اندام را در درون خود دارد. اگر بخواهید با دیگران کار کنید و در تیم عضوی مؤثر باشید باید از انطباق بر تیم ابایی نداشته باشید. بازیگران سازگار و انعطاف‌پذیر تیم : الف – آموختن را دوست …

ادامه مطالب

رموز اعتماد به نفس در زندگی و کار برای همه

رموز اعتماد به نفس در زندگی و کار نوشته: برایان تریسی خلاصه ای از برایان تریسی برایان تریسی در کتاب های پرفروش خود ایده ها و نظریاتی را که اندیشمندان جهان در طول ۲۵۰۰ سال گذشته در مورد رموز موفقیت ارائه کرده اند گردآورده و در قالب نظامی ساده و کارآمد خلاصه کرده است تا شما بتوانید با بهره گیری از آن زندگی خود را دگرگون کنید. در حال حاضر، بیش از یک میلیون زن و مرد با ۱۷ زبان …

ادامه مطالب

مدیریت برآینده با تکنولوژی فردا

مدیران و کارآفرینان در سازمان ها و جامعه برای ماندگاری و موفقیت ، نیاز به الگو و پیش بینی آینده دارند. بی شک مهمترین مولفه در موفقیت سازمان ها در حوزه اقتصادی درجهان امروز ، “تکنولوژی” است. گروهی از دانشمندان اقتصادی …    

ادامه مطالب