Home / روز نوشته ها / ۱۰ مهارت مورد نیاز برای فعالیت اقتصادی و کسب و کار

۱۰ مهارت مورد نیاز برای فعالیت اقتصادی و کسب و کار

مجمع جهانی اقتصاد هر ساله در گزارشات تحقیقی خود اشاره ای هم به مهارت های مورد نیاز فعالین کسب و کار دارد . در گزارش امسال این موسسه به تغییرات اولویت مهارت های مورد نیاز برای فعالیت اقتصادی و کسب و کار از سال ۲۰۱۵ به سال  ۲۰۲۰ اشاره شده است .

نکته جالب قضیه اینجاست که مهارت خلاقیت که در سال ۲۰۱۵ دهمین مهارت مورد نیاز بود در سال ۲۰۲۰ با توجه به بالا رفتن شدت رقابت کسب و کار جزء سه اولویت اول مورد نیاز برای فعالیت اقتصادی  می باشد .

         در سال ۲۰۱۵         در سال ۲۰۲۰
۱٫     حل مسائل پیچیده ۱٫     حل مسائل پیچیده
۲٫     هماهنگی و تعامل با دیگران ۲٫     تفکر بحرانی
۳٫     مدیریت کارکنان ۳٫     خلاقیت
۴٫     تفکر بحرانی ۴٫     مدیریت کارکنان
۵٫     مذاکره ۵٫     هماهنگی و تعامل با دیگران
۶٫     کنترل کیفیت ۶٫     هوش هیجانی
۷٫     خدمات گرایی ۷٫     داوری و تصمیم گیری
۸٫     داوری و تصمیم گیری ۸٫     خدمات گرایی
۹٫     گوش دادن فعال ۹٫     مذاکره
۱۰٫   خلاقیت ۱۰٫   انعطاف پذیری شناختی

مطالب پیشنهادی

تناسب بودجه سازمان های مقابله با بحران و تکنولوژی های روز

بسمه تعالی شاید بارها این سوال به ذهن ما خطور کرده باشد که آیا به …

One comment

  1. جهان امروز به سرعت در حال تغییر است . و مدبر باید بتواند این تغییرات را مدیریت کند . این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است و جز رتبه های اول این مهارت ها باید باشد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.