Home / روز نوشته ها / ۱۰ مهارت مورد نیاز برای فعالیت اقتصادی و کسب و کار

۱۰ مهارت مورد نیاز برای فعالیت اقتصادی و کسب و کار

مجمع جهانی اقتصاد هر ساله در گزارشات تحقیقی خود اشاره ای هم به مهارت های مورد نیاز فعالین کسب و کار دارد . در گزارش امسال این موسسه به تغییرات اولویت مهارت های مورد نیاز برای فعالیت اقتصادی و کسب و کار از سال ۲۰۱۵ به سال  ۲۰۲۰ اشاره شده است .

نکته جالب قضیه اینجاست که مهارت خلاقیت که در سال ۲۰۱۵ دهمین مهارت مورد نیاز بود در سال ۲۰۲۰ با توجه به بالا رفتن شدت رقابت کسب و کار جزء سه اولویت اول مورد نیاز برای فعالیت اقتصادی  می باشد .

         در سال ۲۰۱۵         در سال ۲۰۲۰
۱٫     حل مسائل پیچیده ۱٫     حل مسائل پیچیده
۲٫     هماهنگی و تعامل با دیگران ۲٫     تفکر بحرانی
۳٫     مدیریت کارکنان ۳٫     خلاقیت
۴٫     تفکر بحرانی ۴٫     مدیریت کارکنان
۵٫     مذاکره ۵٫     هماهنگی و تعامل با دیگران
۶٫     کنترل کیفیت ۶٫     هوش هیجانی
۷٫     خدمات گرایی ۷٫     داوری و تصمیم گیری
۸٫     داوری و تصمیم گیری ۸٫     خدمات گرایی
۹٫     گوش دادن فعال ۹٫     مذاکره
۱۰٫   خلاقیت ۱۰٫   انعطاف پذیری شناختی

مطالب پیشنهادی

مایکل تری دوک

مایکل تری دوک در سال ۱۹۴۹ در ایالات متحده آمریکا بدنیا آمد ، دوک درحال …

One comment

  1. جهان امروز به سرعت در حال تغییر است . و مدبر باید بتواند این تغییرات را مدیریت کند . این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است و جز رتبه های اول این مهارت ها باید باشد .

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.